צלילת היכרות

צלילת היכרות - חוויה לכל המשפחה - החל מגיל 8

צלילת היכרות באילת מיועדת לצוללים מתחילים ללא הסמכת צולל ומעוניינים לחוות צלילה ומפגש מסעיר עם יצורים תת ימים והאלמוגים הצבעוניים בשונית האילתית. צלילת היכרות באילת ניתן לעשות כל יום וכל היום.

צלילת היכרות באילת מתבצעת באתר חוף המגדלור האתר עשיר בדגים ואלמוגים להעצמת החוויה האישית שלכם. ניתן לזמין צלילה  החל מגיל 8 בעל בריאות תקינה. 

צלילת היכרות באילת היא צלילה פרטית ומתקיימת עם מדריך פרטי אחד על אחד בלבד כשזמן הצלילה מתחת למים הינו חצי שעה מינימום. מומלץ לתאם מראש! 

גלריית תמונות- צלילות היכרות - צוללים בכיף!

Dear diver! In order for the dive to be a pleasant experience, you are asked to fill out this form and confirm your consent

Please note that any attempt to avoid complete disclosure of any fact concerning your health will remove from us any liability for any damage that may be caused to you as a result of the dive, and the cancellation of any complaint, and / or claim of any kind.

Medical statement:

I have no history of: breathing problems, heart problems, diabetes, sinus problems, ear infections, asthma, recent surgeries or diseases, claustrophobia, drug use, or any other limitation. I'm not pregnant.

I know you are not allowed to fly 4 hours after the introductory dive.

Refund is possible only before receiving a briefing and heading towards the water. Upon receipt of a briefing, the service becomes non-refundable. We ask for your consent to post your photos on social media, tick yes in the box of the post if you approve.

צולל יקר! כדי שהצלילה תהפוך לחוויה נעימה,  אתם מתבקשים למלא טופס זה ולאשר הסכמתכם.

לתשומת לבך, כל נסיון להימע מגילוי מוחלט של כל עובדה הנוגעת לבריאותך, יסיר מאיתנו כל אחריות לכל נזק שעלול להיגרם לך כתוצאה מהצלילה, וביטול כל תלונה, ו \ או טענה של כל סוג.

הצהרה רפאוית:

אין לי היסטוריה של: בעיות נשימה, בעיות לב, סוכרת, בעיות בסינוסים, דלקת אוזניים, אסטמה, ניתוחים או מחלות לאחרונה, קלוסטרופוביה, שימוש בתרופות, או כל מגבלה אחרת. אני לא בהריון. 

אני יודע שאסור לטוס 4 שעות לאחר צלילת הכירות.

החזר כספי אפשרי רק לפני קבלת תדריך ויצאה לכיוון המים. לאחר קבלת תדריך, השירות הופך ללא החזר כספי. אנו מבקשים את הסכמתך לפרסם את התמונות שלך ברשתות חברתיות, סמן כן במשבצה של הפירסום במידה ואתה מאשר.

דילוג לתוכן