טפסים

הצהרת בריאות לצלילת היכרות

אנא מילאו ושילחו הצהרת בריאות. ילדים עד גיל 18 מחויבים בליווי הורה וחתימת הורה או אפוטרופוס בטפסים לקורס.

*שימו לב! יתכן ותופנו לקבלת אישורים נוספים

הרשמה לקורס צלילה

לצורך הרשמה יש צורך במילוי טופס זה.

ניתן למלא פרטים בכל טופס לעד ארבעה משתתפים.

בסיומו תקבלו קישור למילוי ההצהרות עבור הקורס. 

שימו לב! מילוי טופס זה אינו מחייב שמירת מקום. 

השמירה תתבצע רק לאחר הזמנה טלפוני ולאחר בדיקת זמינות וקבלת אשראי לערבון.

צולל יקר! כדי שהצלילה תהפוך לחוויה נעימה,  אתם מתבקשים למלא טופס זה ולאשר הסכמתכם.

לתשומת לבך, כל נסיון להימע מגילוי מוחלט של כל עובדה הנוגעת לבריאותך, יסיר מאיתנו כל אחריות לכל נזק שעלול להיגרם לך כתוצאה מהצלילה, וביטול כל תלונה, ו \ או טענה של כל סוג.

הצהרה רפאוית:

אין לי היסטוריה של: בעיות נשימה, בעיות לב, סוכרת, בעיות בסינוסים, דלקת אוזניים, אסטמה, ניתוחים או מחלות לאחרונה, קלוסטרופוביה, שימוש בתרופות, או כל מגבלה אחרת. אני לא בהריון. 

אני יודע שאסור לטוס 4 שעות לאחר צלילת הכירות.

החזר כספי אפשרי רק לפני קבלת תדריך ויצאה לכיוון המים. לאחר קבלת תדריך, השירות הופך ללא החזר כספי. אנו מבקשים את הסכמתך לפרסם את התמונות שלך ברשתות חברתיות, סמן כן במשבצה של הפירסום במידה ואתה מאשר.

Dear diver! In order for the dive to be a pleasant experience, you are asked to fill out this form and confirm your consent

Please note that any attempt to avoid complete disclosure of any fact concerning your health will remove from us any liability for any damage that may be caused to you as a result of the dive, and the cancellation of any complaint, and / or claim of any kind.

Medical statement:

I have no history of: breathing problems, heart problems, diabetes, sinus problems, ear infections, asthma, recent surgeries or diseases, claustrophobia, drug use, or any other limitation. I'm not pregnant.

I know you are not allowed to fly 4 hours after the introductory dive.

Refund is possible only before receiving a briefing and heading towards the water. Upon receipt of a briefing, the service becomes non-refundable. We ask for your consent to post your photos on social media, tick yes in the box of the post if you approve.

דילוג לתוכן